KURUMSAL

DENETLEME KURULU

 

Denetleme Kurulu Üyesi
Salih Zeki ÇAKIR

     

Denetleme Kurulu Üyesi
Uğur KARAAĞAÇ

       

Denetleme Kurulu Üyesi
Muzaffer YAY