KURUMSAL

DANIŞMA KURULU

 

Danışma Kurulu Başkanı
Ahmet ÖTKÜR

                        

Üye
Ali Muhsin DİVAN

 

Üye
Mustafa ÖCAL

  

Üye
Atilla ÇİFTÇİGÜZELİ

 

Üye
İbrahim ÇEVİK